Mühendislik - Sertifikasyon

Şirketimiz özellikle demiryolu ve raylı sistemler alanında Türkiye'nin başat şirketlerinden biridir.


Bu alanda:

Türkiye'deki tüm hızlı tren hatlarının güvenlik ve sertifikasyon işlemlerini
Türkiye'nin ana konvansiyonel hatlarının güvenlik ve sertifikasyon işlemlerini

yapmış ve çeşitli periyotlarda yapmaya devam etmektedir.


Çalışma Alanlarımız