Yatırım İşbirliği Fırsatları

Çalışma alanlarıyla ilgili şirketimiz dünyanın önde gelen şirketleriyle işbirliği yapmaktadır.


Bunların başlıcaları:

Şirketimiz, Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği işlerde ve yürüttüğü yatırımlarda iş birliklerine açıktır. Bu konuda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

SUN GROUP Başlıca Faaliyet Alanları
Altyapı-Üstyapı Çalışmaları

Ağır ve hafif raylı sistem araçlarının tedariki, bakım, onarım, alt yapı-üst yapı çalışmaları

Sertifikalandırma

Sinyalizasyon sistem kurulumu, ölçüm ve sertifikalandırma faaliyetleri

Bakım Araçları ve Makineler

Başta tünel açmada kullanılan TBM makinesi olmak üzere demiryolu ulaşımında kullanılan bakım araçları

Satış ve Pazarlama

Ölçüm sistemleriyle ilgili ekipmanların üretimi satış ve pazarlaması

İnşaat Projeleri

Hem demiryolu ulaşım sektöründeki inşaat projeleri hem de genel anlamda yapı sektöründe inşaat projeleri

Alternatif Enerji Çalışmaları

Bio, güneş, hidroelektrik, jeotermal enerji üretim santralleri yatırımı, proje geliştirme ve AR-GE çalışmaları

Çalışma Alanlarımız